Protejăm natura şi mediul înconjurător!

Legislaţie

CONTROL ŞI AUTORIZARE PENTRU TURISM 
Certificate de clasificare, licente şi brevete de turism

 • Ordinul 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licentelor si brevetelor de turism
 • Ordin nr 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotărârea Guvernului 121/2013  privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism
 • Ordin1051/03.03.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism (ABROGAT)
 • HG 1267/18.12.2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism
 • Ordin 990/2009  pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului în vederea implementarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România
 • Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 516/2005 pentru aprobarea contractului-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice
 • OG 107/1999 republicată privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Autorizatia turistica pentru plaja

 • OUG 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja
 • Legea 274/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja
 • Ordin 1204/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic

Ghizi de turism

PROMOVARE TURISTICĂ 
Ordinul nr. 909/19.09.2014 privind aprobarea  listei cu manifestările expoziționale internaționale de turism la care Autoritatea Națională pentru Turism participă în anul 2015
Hotărârea Guvernului 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing si promovare turistica si a Programului multianual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice
Ordin nr.665/2008   privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 5.3 “Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică” al axei prioritare “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013 cu modificarile si completarile ulterioare
Ordinul nr. 344/28.11.2013 privind aprobarea  listei cu manifestările expoziționale de turism din străinătate  la care Autoritatea Națională pentru Turism va participa în anul 2014
Ordinul nr.258/08.10.2013 privind aprobarea normelor pentru atribuirea contractelor de prestări servicii privind organizarea în străinătate de către Autoritatea Naţională pentru Turism a evenimentelor de promovare şi dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
Ordinul nr. 234/25.09.2013 privind aprobarea normelor privind atribuirea contractelor de prestări servicii de amenajare şi decorare de pavilioane naţionale, standuri specializate sau miniexpoziţii şi servicii conexe în cadrul manifestărilor expoziţionale de turism la care participă Autoritatea Națională pentru Turism, în ţară şi în străinătate, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
Ordinul nr.105/15.07.2013 privind aprobarea criteriilor de selecție a participanților la manifestările expoziționale la care participă Autoritatea Națională pentru Turism, în țară sau în străinătate, cu finanțare de la bugetul de stat și din fonduri europene nerambursabile (FEDR), precum și regulamentul de participare la respectivele manifestări, împreună cu modelul de cerere de înscriere, fișa manifestării și chestionarul adresat expozanților
Ordinul nr. 92/27.02.2013 privind aprobarea listei cu manifestările expoziționale interne și internaționale la care participă Autoritatea Națională pentru Turism în anul 2013
Ordinul nr.294 din 28.02.2013 privind aprobarea normelor interne pentru atribuirea contractelor de prestări servicii de amenajare şi decorare de pavilioane naţionale, standuri specializate sau miniexpoziţii şi servicii conexe în cadrul manifestărilor expoziţionale la care participă Autoritatea Națională pentru Turism, în ţară şi în străinătate, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) ABROGAT
Ordinul nr.914 din 03.04.2013 pentru modificarea Ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 294/28.02.2013 privind aprobarea Normelor interne pentru atribuirea contractelor de prestări servicii de amenajare şi decorare de pavilioane naţionale, standuri specializate sau miniexpoziţii şi servicii conexe în cadrul manifestărilor expoziţionale la care participă Autoritatea Națională pentru Turism, în ţară şi în străinătate, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
Ordinul 1169 / 18.04.2013 privind aprobarea normelor interne pentru atribuirea contractelor de prestări servicii pentru organizarea de către Ministerul Economiei prin Autoritatea Naţională pentru Turism, în România, a vizitelor educaţionale şi de informare în ţară pentru reprezentanţi ai mass-mediei, turoperatori, reprezentanţi ai societăţilor comerciale cu activităţi în turism din ţară şi străinătate, reprezentanţi ai asociaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în turism, ai administraţiei publice centrale şi locale, alţi lideri de opinie, specialişti în turism din ţară şi din străinătate
Ordinul nr.520 din 13.03.2013 pentru aprobarea normelor procedurale interne privind atribuirea contractelor de prestări servicii având ca obiect achiziţionarea de servicii de producţie sau coproducţie de programe destinate difuzării de către instituţii de radiodifuziune şi televiziune, ce intră sub incidenţa prevederilor art. 13 lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare

DEZVOLTARE TURISTICĂ 
HG 1271/21.12.2011 - ”Dezvoltarea urbană integrată în vederea reabilitării şi modernizării destinaţiilor turistice Borsec, Băile Herculane şi Sulina ca suport al activităţilor de turism durabil”
HG 120/17.02.2010   -  Lista cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism
Legea 526/11.12.2003  pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului “Schi în România”
Ordinul nr.132/2103 privind aprobarea înfiinţării Reprezentanţelor şi Unităţilor Teritoriale de Promovare Turistică
VOUCHERE DE VACANTA 
Ordonanta de urgenta nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta

 

Cazare - Gastronomie - Agrement


În comuna Turia şi în staţiunea balneoclimaterică Bálványos există o reţea bine dezvoltată de hoteluri şi pensiuni. Dacă veniţi pe meleaugurile noastre o să aveţi din ce alege!

Mai departe


Indiferent dacă doriţi să gustaţi celebrul kürtőskalács (colac secuiesc) sau un bulz autentic, aţi venit la locul potrivit!

Mai departe


Doriţi experienţe de neuitat? Parcul de aventură de la Grand Hotel Balvanyos este cel mai potrivit loc, atât pentru copii cât şi pentru adulţi!

Mai departe